Architekt je člověk, díky jehož pomoci můžete zhmotnit své sny. Stojí za fyzickou podobou Vašich představ, pojí fantazii s reálným světem. Oslovíte-li nás, nebudeme Vám vnucovat náš vkus, u každého projektu se vžíváme do role klienta a respektujeme jeho vize. Stavění není dočasná záležitost, ale zásadní životní krok, který si žádá mnoho peněz a minimum chyb. Pro architekta je však řešení takovýchto otázek vášní, koníčkem a povoláním.

Oslovte nás

Nebojte se nám napsat nebo zavolat! My na všechno rádi odpovíme, žádný dotaz není hloupý.

Seznámíme se

A to jak se zadáním projektu, tak i s Vámi. Upřednostňujeme neformální schůzku v kavárně, ateliéru nebo na jiném místě v Praze či kdekoli jinde.

Ideový mrak

Vcítění se do kůže klienta tvoří nedílnou součást navrhování. Vašim „domácím úkolem“ bude poslat nám inspirační obrázky – nemusí se týkat pouze architektury, ale i koníčků, umění, hudby… Na ideovém mraku se můžeme podílet i my prostřednictvím tzv. referenčních projektů. Pobavíme se spolu o tom, které prvky se Vám líbí, a které ne.

Koncept

Hlavní nosná myšlenka.

Studie

Každá část projektu je prodiskutována a detailně navržena. Vše si prohlédnete vymodelované ve 3D vizualizaci. Používáme nejmodernější technologie umožňující zachytit, co nejvíc realistickou podobu.

Dokumentace

Bez té se neobejdou dotčené instituce jako stavební úřad, památková péče, ministerstvo životního prostředí apod. Vše potřebné vypracujeme a dojednáme s úřady, jsme schopni obstarat veškerou projektovou dokumentaci a komplexně řešit technické problémy.

Realizace

Ve finální fázi Vám ulehčíme ve výběru dodavatele stavebních prací, upřesníme harmonogram i položkový rozpočet, dohlédneme na výstavbu. Naše zkušenosti pomáhají tento proces zefektivnit.