Ing. arch. Jan Novotný – architekt, zakládající člen

Ing. arch. Pavla Maxová – architekt, zakládající člen

Ing. Luboš Novotný – autorizovaný inženýr ČKAIT (č.aut. 0003125)

Bc. Eva Prcinová – junior architekt

 

spolupráce:

Ing. arch. Pham Thu Huong

Bc. Mária Posypánková

Karin Kozelská

Nikol Kozelská