Blok z domů v Praze

Blok se nachází na území bývalého nákladového nádraží Praha – Smíchov. Smíchov byl do 80. let 20. století průmyslově rozvíjen (Ringhofferovy závody). Vzniklo zde velké nákladové nádraží, které v dnešní době neplní svou funkci. Smíchov se stal rozvíjenou pražskou oblastí (centrum Anděl).

V současnosti je záměr na zástavbu bývalého nákladového nádraží Smíchov. Jedním ze soutěžních návrhů byla studie ateliéru D3A, s jehož urbanistickými principy náš ateliér Cikán dále pracuje.

Pracovali jsme na bloku umístěném v severovýchodní části urbanismu. Podél východní části bloku probíhá ulice Nádražní s tramvají, která je hlavní osou architektonického návrhu a propojuje oblast s Andělem. Na jihu se nachází Nové náměstí s kostelem.

Řešením uzavřeného bloku chceme dosáhnout charakteru kompaktního rostlého města (Vinohrady, Žižkov). Jednotlivé domy v bloku vnímáme jako individuality, nabízející různé možnosti bydlení pro celou škálu obyvatel.

Náš návrh se skládá z několika vrstev. V 1 NP vzniká systém pasáží, který je umístěn nad podzemními patry parkování a sklepů, které se dají využívat pro kluby nebo jako pronajímatelné jednotky k podnikání. V rámci pasáží vzniká mnoho komerčních příležitostí

Místo: Praha, Česká republika

Fáze: Studie

Rok: 2015

Tým: Pavla Maxová, Jan Novotný

Comments are disabled.