Galerie současného umění v Brně

Chtěli jsme vytvořit budovu, která doplňuje městský blok a poskytuje další vrstvu veřejného prostoru. Naší inspirací byly bývalé městské hradby, které se rozkládaly na našem pozemku. Ve městě můžeme vidět některé pozůstatky hradeb, například nedaleko hradu Špilberk. Tyto relikviové zdi poskytují zelené veřejné prostory. Je to oblíbené místo pro setkání a poskytuje skvělý výhled.

S naší budovou jsme rozdělili současný park na dvě místa. Nejprve vytvoří předprostor galerie. Uvnitř nového městského bloku jsme navrhli novou zahradu, která je inspirována starými klášterními zahradami, které najdeme v centrech starých měst. Tato zahrada poskytuje relaxační skryté místo.

Střecha budovy je k dispozici všem lidem. Je součástí městského veřejného prostoru. Tímto řešením jsme nesebrali žádnou veřejnou plochu. Na druhou stranu jsme přidali novou atraktivní vrstvu.

Tvar budovy ovlivnil pohled na hrad Špilberk. To je pro nás velmi důležité. Propojení galerie s ikonickou budovou ve městě. Uvědomili jsme si, že na budovu bude vidět z hradu a tento nový tvar nenarušuje výhled.

Uvědomili jsme si sílu přilehlého Místodržitelského paláce. Spojení s touto budovou je v podzemí. Nechtěli jsme narušit individualitu obou budov. Svou blízkostí vytvořili napětí a imaginární vstup do městského bloku. A poloha paláce nebyla oslabena.

Vstupní hala budovy je k dispozici všem. Placená část galerie je za recepcí.

Na levé straně budovy je průchod, který vede do zahrady. 

Forma vnitřního prostoru je velmi jednoduchá. Vytvořili jsme plynulý prostor, jak vidíte z perspektivy. Každá část je spojena s jinou. Všechny části jsou bezbariérové. Nejdůležitějším tématem v galerii je posezení. Procházka galerií může být velmi únavná. Vytvořili jsme spoustu míst k odpočinku. Sedící schody jsou všude. Mícháme výstavní a relaxační prostory. Chtěli jsme vytvořit příjemný prostor pro lidi, pro jejich setkávání, nejen pro výstavu.

Místo: Brno, Česká republika

Fáze: Soutěžní návrh

Rok: 2017

Tým: Pavla maxová, Jan Novotný

Comments are disabled.