Bytové domy 4dvory – České Budějovice

Lokalita Čtyři Dvory, rodící se centrum na levém břehu Vltavy, bude domovem mnoha lidí, čeká ji totiž významný počin urbanizace – výstavba rozsáhlého bytového domu. V našem zájmu je vybudovat atraktivní komunitní bydlení pro co nejrozmanitější škálu rezidentů, náš koncept nabízí pět typů bytových domů, komerční prostory i místa pro trávení volného času. Navrhujeme pevný městský blok vprostřed rozdělený průchodem, tímto rozložením získáváme dva segmenty – prioritní I. Etapu orientovanou do rušné ulice a sekundární Etapu čelem k parku 4Dvory. Nižší zástavba podél nově vzniklé pěší cesty se směrem do vnitrobloku „rozpadá“ na terasy, vymezuje uprostřed hmot polootevřené funkční prostranství, nad nímž mají obyvatelé dobrou vizuální kontrolu. Tento převážně zelený komplex zahrnuje dětské hřiště, přístřešky a piknikové stoly nabádající k rodinným oslavám. Veřejné prostory skýtají kromě částečně soukromého parteru další stupně – ryze komunální ulice i privátní balkóny, zahrádky a střešní terasy.

Urbanistické řešení

Navenek se tváří, jako by odměřeně pozoroval dění v ulicích, ve svém nitru se však otevírá všem obyvatelům a dopřává jim ochranu, soukromí i společenské zázemí. Ačkoli jako městský blok vykazuje pevné ohraničení a dodržuje hierarchii ulic, schovává neobyčejně útulný vnitroblok.

Hmota, proříznutá pěší zónou na dvě Etapy, směrem od parku 4Dvory graduje, vyrůstá až do maximální možné výšky. Stejně tak se mění i složení bytů: nejmenší byty přístupné z pavlače situujeme en face k hlavní cestě, po bocích je následují schodišťové byty různých velikostí a nejodlehlejší stranu zabírají luxusnější townhousy. Průchod mezi oběma částmi lemují terasové domy.

Česká republika je zahlcená šablonizovanými bytovými domy, do kterých je vměstnáno přespříliš bytových jednotek. Ale ani ve včelím úle nemají všechny buňky plástve stejný obsah. Takto rozsáhlý bytový dům si žádá nemalé množství pronajímatelných a kolektivních sfér, my je nezanedbáváme. Restaurace, kavárny, lékařské ordinace a rozličné obchody přístupné z parteru střídají vchody jednotlivých domů. Taktéž v přízemí leží například prádelny, kočárkárny a společenské místnosti.

Každému obydlí jsme přiřadili venkovní prostor, jedná se buď o balkón, terasu, nebo pavlač, v přízemí pak o předzahrádku. U terasových domů jsou zahrádky doplněny o dřevěné domky. Právě tyto prostory patří bezbariérovým bytům. Nad nimi kaskádovitě stoupají terasy, soukromí zajišťuje jejich pilovitý tvar.

A co všechno najdeme ve vnitrobloku? Nápadné jsou přístřešky na rodinné oslavy, piknikové stoly, dětská hřiště a zabezpečené kolárny s brankou, kam si mohou rezidenti uložit svá kola. Nechybí ani menší stromy a záhony lučního kvítí. Dvůr je z velké části zatravněný a protkaný cestičkami vedoucími ke všem stěžejním bodům.

Architektonické řešení

S oblastí Čtyři Dvory jsou již delší dobu spojené velké stavitelské plány, náš koncept městského bloku by se stal výrazným městotvorným faktorem. My si ho dovolujeme nazvat klasickým, používáme-li na něj jako měřítko potřeby 21. století.

Průčelí a ostatní boční fasády přivrácené k silnicím jsme pojali v nestárnoucím duchu. Používáme těžší vážnější materiály, vnějšek tedy kryje odvěká cihla a keramický obklad. Protože stěny směřující do polosoukromého dvora zatěžuje maximum balkónů a teras, volíme lehčí fasády. Neformální plech a dřevo, dvě kontrastní substance získávající si čím dál větší oblibu ve stavitelství veřejných objektů, přidávají vnitrobloku domáckou atmosféru.

I. Etapu jsme zkomponovali hned z několika typů domů, jež se v celém návrhu mohou opakovat.

Mimoto všechna obydlí mají přidělený sklepní kóji nebo zahradní domek. Některé byty také navíc obsahují komoru ve své dispozici.

Dvě podzemní podlaží obsahují parkovací dům s dvěma vjezdy z ulic Poručíka Vondráška a Nadporučíka Křečana.

 

Technické řešení

Všechny bytové domy jsou převážně řešeny jako stěnové příčné systémy. Tento systém nám uvolňuje fasádu a dovoluje nám na ní umístit poměrně velká okna, jež přinášejí do interiéru světlo. V místech jež neumožňuje využití tohoto systému ho kombinujeme se skeletem (jedná se převážně o 2 podzemní podlaží parkovacích garáží).

Balkóny jsou kombinované ze dvou systému: vykonzolovaných krakorců a při velkoformátových balkónech orientovaných do vnitrobloku jsou zavěšeny pomocí táhel ukotvených ve stropní desce.

Obvodové stěny jsou řešeny jako monolitické betonové zdi se zateplením a fasádou ve formě cihelných pásků nebo keramického obkladu. Tepelná izolace u těchto stěn se pohybuje od 220mm do 250mm a díky těmto hodnotám se dostáváme na hodnotu součinitele postupu tepla v rozmezí pro doporučené hodnoty pasivních budov. Ustoupená podlaží jsou vyzděny keramickými tvárnicemi. Na stejné hodnoty se v ustoupených podlaží dostaneme pomocí keramických tvárnic tl. 380mm.

Stropní desky jsou řešeny jako jedno nebo obousměrné pnuté monolitické betonové desky. Na nich je položena kročejova izolace, betonová mazanina nebo anhydrit a nášlapná vrstva. Jako ideální řešení pro nášlapné vrstvy chodeb, koupelen, kuchyní a obývacích pokojů spojených s kuchyňským koutem bychom zvolili keramickou dlažbu. Pro samostatný obývací pokoj, ložnice a pokoje bychom zvolili dřevěnou podlahu, ideálně parkety. U obou možností se jedná sice z pohledu základní investice o vyšší standart, ale v dlouhodobém horizontu se jedná o kvalitní materiály s dlouho trvanlivostí.

Příčky v jednotlivých bytech navrhujeme jako zděné.

Stavbu zakládáme na základové desce. Deska bude společně s obvodovými stěnami z vodostavebního betonu a tudíž celý suterén bude postaven ve formě bílé vany. Toto technické řešení jsme zvolili s ohledem na zakládání pod hladinou ustálené podzemní vody a také z důvodu nestabilního geotechnických podmínek. V detailnější návrhu by se dále mohlo uvažovat také nad zakládáním na pilotech.

Místo: České Budějovice
Fáze: Studie, Soutěžní návrh, top 6
Rok: 2020-2021
Tým: Pavla Maxová, Jan Novotný, Petr Stojanov, STOPRO s.r.o.

Comments are disabled.