Základní a mateřská škola – Dolní Měcholupy

Škola – to není jen místo určené pro učení. Kromě získávání nových vědomostí zde vyrůstáte, nacházíte přátele na celý život, uvědomujete si fungování společnosti, ale taky jíte, hrajete si a sportujete. Právě škola bývá nejdůležitější veřejnou stavbou a měla by pozitivně ovlivňovat všední život celé komunity. Potřeba vybudovat novou mateřskou a základní školu zasáhla čtvrť Malý Háj v dynamicky se rozvíjející části Prahy zvané Dolní Měcholupy. A tak se zrodil návrh Knowledge City.

Koncept – “Nová škola pro Nový věk”

Dnes se kreativita, spolupráce a otevřenost cení víc než kdy předtím. Největší šanci, kde tyto schopnosti můžete aktivně rozvíjet, máte samozřejmě ve škole. Knowledge city neboli „město vědomostí“ představuje soubor budov sloužících ke vzdělávání, přemýšlení, kreativním činnostem a trávení volného času. Každý objekt je jedinečný, zároveň obsahuje prvky, které sdílí s ostatními. Již vstupem do proskleného foyer se návštěvník ocitá na křižovatce možností: zamíří do hlavní budovy základní školy, na hudební vystoupení do auly nebo si zajde pro nějakou publikaci do knihovny? Či bude jednoduše pokračovat skrytou zahradou až k poklidným loukám?

Bázi našeho konceptu vystihuje fakt, že jsou všechny budovy otevřené do svého okolí, navzájem propojené a pro žáky dostupné.

Urbanismus

Nový vzdělávací komplex získává multifunkční charakter, čemuž odpovídá i mnoho typů vnitřních a venkovních prostorů. Školní areál navrhujeme s ohledem na stávající i budoucí zástavbu a krajinný park ležící jižně od pozemku. Severní hranici tvoří budovy základní školy spolu s náměstím před knihovnou. Do ulice mají pevný charakter, ale směrem dovnitř se rozvolňují a terasovitě klesají. Volně stojící budova MŠ na západě je jakýmsi mezistupněm. Svažující se pozemek využíváme k vytvoření pobytových schodů, jež spolu s travnatou plochou vytváří chráněný prostor. Jih zaujímá louka, tartanové plochy a lesík.

Provozy

Když díte nakreslí dům, jak vypadá? Šikmá střecha, pár oken a dveře. Tento archetyp jsme přenesli do budovy nové mateřské školy, která v našem případě překypuje skluzavkami a domečky na hraní. Menší z objektů ZŠ se skládá z veřejné knihovny, auly, kuchyně s jídelnou, uměleckého ateliéru a řemeslné dílny. S hlavní budovou ho spojuje foyer se střešní terasou. Ústřední hmota je zázemím prvního a druhého stupně, učitelů; zahrnuje dvě tělocvičny a z ulice přístupné bistro.

Technické řešení

Prostřednictvím mřížkového systému s rozponem 7,5 m dosáhneme funkční, jednoduché a flexibilní kostry. Lepenou dřevěnou konstrukci doplňují o prostorovou tuhost betonová jádra obsahující vertikální komunikace. Zevnějšek staveb kryjí horizontálně či vertikálně položené fasádní latě ze dřeva. Rozměrná okna zajišťují dostatek denního světla.

Co se týče povrchové úpravy, snažíme se o přesvědčivé propojení náměstí, foyer a vnitřní zahrady, tudíž všude užíváme stejnou velkoformátovou betonovou dlažbu s hrubou protiskluzovou strukturou. Taktéž silnice mají jednotný ráz, zvolené betonové zatravňovací tvárnice přirozeně zpomalí dopravu a poslouží jako vsakovací plochy.

Střešní terasy bezprostředně navazují na prostory uvnitř, barvy podlah jsou totožné. Rozdíl mezi exteriérem a interiérem je minimální.

Energetický koncept

Ten je založen na získávání energie z obnovitelných zdrojů a na ekologických postupech. 518 m2 střešních ploch zaujímají solární panely, jež by vzhledem k průměrné spotřebě elektřiny škol mohly tu naši dostat do energetického plusu. Tepelná čerpadla země-voda a sběr dešťovky ručí za zodpovědné vodohospodaření, komínový efekt zase za přirozenou ventilaci. Mimoto trváme na rozmanité zeleni zahrnující i bylinkové záhony a skleníky.

Místo: Dolní Měcholupy, Praha

Fáze: Soutěžní studie

Rok: 2020

Tým: Pavla Maxová, Jan Novotný, STOPRO s.r.o.

Comments are disabled.