Nový obecní úřad – Hovorčovice

Hovorčovice se brzy budou pyšnit vlastním obecním úřadem. My nové sídlo koncipujeme jako miniaturní středověký klášter, to znamená komplex poskládaný z menších budov a křivolakých uliček soustředěných kolem rajské zahrady. Snaha skloubit budoucí objekty s minulostí Hovorčovic nás přivedla ke vzkříšení domu č. p. 1. Tato stavba má nezpochybnitelnou architektonickou a historickou cenu a neodmyslitelně k obci patří. Je důležitým prvkem kompozice, novostavby ji nepřevyšují a ona může vyniknout.
Pro návrh by bylo velké měřítko jednoznačně špatným tahem, což je patrné již z nadhledové perspektivy. Při pohledu shora jsme si také uvědomili, jak je v místním kontextu důležitá pálená střešní taška – bobrovka. Na nových hmotách inspirovaných venkovským domkem s šikmou střechou ji naleznete v netradičním charismatickém podání. Pokrývá jejich celý zevnějšek.
Do návrhu jsou zařazeny též dvě náměstíčka s posezením nabádajícím k odpočinku a spokojenému pozorování kostela Narození sv. Jana Křtitele.

Urbanistické řešení
Záleží nám na tom, aby nové srdce obce získalo identitu Hovorčovic, proto budovu č. p. 1, neodmyslitelně spjatou s minulostí, začleňujeme do kompozice a necháváme v ní vyniknout její potenciál. Navíc svým měřítkem ji lze jednoduše využít jako komunitní centrum.
Všechny budovy spoluvytváří „klášterní komplex“, jemuž nechybí ani rajská zahrada. Stávající dům zde není zastíněn ani převyšován. Oddělením hmot jsme dosáhli propojení s důležitými místy obce, uličky mezi jednotlivými budovami směřují k dominantě kostela, novému náměstí a staré návsi.
Uvnitř se nachází ovocný strom obemknutý posezením, skýtá klid k relaxaci a setkávání. Dané místo je vizuálně kontrolovatelné, do tohoto dvora jsou orientována okna vnitřních prostor. Dbáme tím i na přirozené osvětlení komfortní nejen při práci.
Dodat nový veřejný prostor, vzhledem k momentální stísněné situaci, nám připadalo nezbytné. Proto jsou součástí i dvě náměstíčka – jedno s posezením a výhledem na kostel, další sloužící jako „venkovní čekárna“.

Architektonické řešení
Hmoty nových budov vychází z archetypu venkovského domku s šikmou střechou. Stejně tradiční je i základ fasád a střech – česká bobrovka. Zastřešuje hojný počet okolních budov, ale v tomto případě má keramický materiál hlavní roli ve formě jednolitých bobrovkových monolitů.
Samotné budovy jsou na sebe navázány mostky na úrovni prvního nadzemního podlaží, takto zajištěné propojení budov dovoluje propustnost parteru a vizuální kontakt s dominantami obce.
Pro dostatečné osvětlení a odvětrávání jsme zvolili velká francouzská okna, ta v mnoha případech slouží i jako dveře.
Dům č. p. 1 projde rekonstrukcí, nevyhovující strop se odstraní, vznikne zde schránka, do jejíž třetiny vestavíme zasedací místnost určenou zaměstnancům úřadu. Druhá část se bude využívat jako velká zasedací místnost pro jednání zastupitelstva a ke společenským akcím. Dalším prvkem v interiéru jsou nové okenní otvory.

Technické řešení
Svislá konstrukce a krov hmot je z monolitického betonu, zateplení vnější. Bobrovka tvoří obklad provětrávané fasády. Takto vzniklý celek má schopnost v zimě akumulovat teplo a v létě naopak zabránit přehřívání.
Co se týče stávající budovy, je nutné zajistit její statiku. Odstraní se stropní konstrukce, tím sál otevřeme až do nového krovu. Přibude kontaktní zateplení na fasádě a vestavěné zasedací místnosti v patře.
Aby interiér nepozbyl svou historickou hodnotu, ponechají se původní omítky, přičemž je možné odkrytí jejich starších vrstev, a stopy po trámech bývalé stropní konstrukce.

Místo: Hovorčovice, Česká republika

Fáze: Soutěžní návrh

Rok: 2020

Tým: Jan Novotný, Pavla Maxová, Pham Thu Huong

Comments are disabled.