Kulturní centrum Kino 70 – Nově Město nad Metují

Cílem je zachovat a vyzdvihnout původní architektonické kvality. Zdůraznit původní koncept – pavilon. Nová přístavba doplňuje objekt a dotváří úplný pocit z pavilonu.

Vertikála velkého multifunkčního sálu, obalená profilovaným plechem, se propisuje do horizontály proskleného foyer a kavárny.

Kulturní centrum můžu obejít ze všech stran. Konečně ho vidím celý. Zadní část již není podřadná, dostává novou funkci a intimní předprostor.

Hlavní myšlenkou prostorového uspořádání je propojení všech částí navzájem a i s venkovním prostředím, tam kde je to důležité a chtěné.

Volně stojící pavilon v zeleném parku. Obklopen přírodou a cestami vedoucí k cíli – návštěvě kulturního centra. Postupně zvedající se terén umožňuje bezbariérový přístup na několika místech projektu.

Hmota a veřejný prostor

prosklený pavilon, usazen na terénu, vítá kolemjdoucí k návštěvě. Původní objekt kina 70 jsme uzavřeli do horizontálního pláště a podtrhly tak vertikální tubus nového multifunkčního sálu.

Objekt mohu volně obcházet, díky morfologii terénu je nyní bezbariérově přístupný a kolem něj se rozprostírá příjemný park se zpevněnou plochou pro pořádání menších lokálních událostí.

Z žulové kostky vydlážděných chodníků se skrz zeleň dostáváme na zpevněnou plochu mlatu, která přechází v beotnové pobytové schody.

Cesty, které sledují nejvíc vytížené trasy, se zakusují do zeleně.

Zadní straně pavilonu jsme dali novou tvář, již se nejedná o nedůležitý prostor, ale nachází se zde vstup do sálu a menší intimní zákoutí k pořádání venkovních výstav a rautů.

Architektonický výraz

Důležitým aspektem návrhu bylo zachování architektonických kvalit původního objektu, vyzdvihnutí těchto hodnot a jejich znovupoužití. Vertikální tubus z profilovaného hliníkového plechu obchází prosklený horizontální pavilon.

Exteriér je s interiérem propojen nejen skrze velkoformátové prosklení, ale také skrz jednolitou plochu stropního podhledu. Toto propojení je umocněno použitím stejného bodového osvětlení, které celistvě osvětluje strop a dochází k smazání hranic mezi vnějškem a vnitřkem.

Neprosklená část fasády je řešena jednoduše, bílou omítkou, aby nechala vyniknout ostatní použité materiály a prvky.

Díky povaze terénu, je střecha pavilonu viditelná a tudíž je nutné ji řešit pohledově. Zelená střecha nám částečně pomůže eliminovat tepelné ztráty objektu, zároveň zpříjemňuje pohled na rozsáhlou střešní krajinu a napomáhá usadit vertikální tubus do zeleně.

V interiéru se snažíme zachovat esteticky hodnotné původní materiály. Původní kamennou dlažbu, doplňuje v přístavbě lité terrazzo. Dřevěnou dýhu sundáme, zbrousíme, nově nalakujeme a znovu použijeme na obkladech zdí a sloupů. Doplníme o novou dýhu v podobně medovém tónu.

Světelným označením kina a sálu, a neonovou 70 se hlásíme k estetice doby vzniku budovy. Původní grafika oka je přesunuta na boční stranu objektu.

Dispoziční a provozní řešení

Okolo tubusu multifunkčního sálu navrhujeme jednotlivé funkce, které tvoří pavilon. Hlavním vstupem se dostáváme do foyer, z kterého je přístupná kavárna, která je nově umístěná v západní části objektu. Je přímo napojena na venkovní prostředí s předzahrádkou. Východní část objektu věnujeme hygienickému, administrativnímu a technickému zázemí budovy. Severní část, která je nově přistavěna dostává důležitou funkci v podobě sálu.

Budova je bezbariérová, díky morfologii terénu a vhodném usazení budovy. V severozápadním a v jihovýchodním cípu je budova díky velkoformátovému dláždění přímo napojena na terén a každý se může pohodlně dostat k hlavnímu vstupu budovy. Horní parkovací stání umístěné v ulici Nerudova je pomocí rampy napojeno na jeden z těchto cípů.

Místo: Nové Město nad Metují
Fáze: Studie, Soutěžní návrh
Rok: 2022
Tým: Pavla Maxová, Jan Novotný, Thu Huong Phamová, Petr Filip

Comments are disabled.