Rekonstrukce Žižkova náměstí v Malešově

Historie Malešova

Když nedaleko od Kutné Hory zakládal bohatý měšťan Maleš dřevorubeckou kolonii, netušil, kolik toho jeho osada ještě zažije. Především rok 1424 proslavil Malešov jako místo, kde Jan Žižka zvítězil nad Pražany.
Díky bohaté historii, kterou nám připomíná i původní středověký tvar náměstí, si centrum v roce 2003 vysloužilo titul městské památkové rezervace. Od parku s pomníkem obětem světových válek se táhne Žižkovo náměstí, kterému dominuje barokní kostel svatého Václava z 18. století, až k pivovarskému dvoru s nově zřízeným muzeem.
Pivovar fungoval od 16. století do druhé světové války a nedlouho po vzkříšení středověké tvrze se dočkal obnovy i on. Památky tu zkrátka číhají na každém kroku.

Současnost

Historické jádro Malešova zahrnuje nemálo hodnotných objektů, jeho momentální stav ale nedovoluje památkám vystavit jejich kvality.

Všudypřítomným problémem jsou degradované vozovky a volná stanoviště, na jejichž povrchu se mísí asfalt se štěrkem. Zeleň už dávno přerostla do neupravených ostrůvků, trávníky sužují díry a celkově nepřináší kultivovaný dojem.

Největší část lokality zaujímá náměstí, rozlišujeme severní polovinu s obchodem a parkovištěm a jižní, kde nalézáme kostelík, školu a městský úřad. V blízkosti je taky park a rybník.

Turisticky nejnavštěvovanější tvrz je sice opravená, ale hospodářský dvůr, přes který se sem dá dostat, je v nedostatečném stavu. Navíc tu sídlí pivovar, muzeum, hasiči a tělocvična.

Záměr

Záměrně se snažíme, co nejméně zasahovat do originálního půdorysu, zachovat tvar a zjednodušovat jej. Vegetaci chceme poskytnout více místa než skýtají momentální ostrůvky a také ji zcelit. V travnaté plochy volně přechází chodník, nevytváříme žádné výškové bariéry.

Klíčovým materiálem je dlažba z kamenných odseků žlutého mixu, která nejvíce evokuje původní mlatové cesty, jež vzhledem k dopravnímu zatížení a prašnosti postrádají uplatnění. Dlažbu obohacují i zelené plochy se stromy. O ty je třeba doplnit i prořídlá stromořadí včetně míst, kde se kdysi nacházely.

Zakládáme nové předzahrádky, převážně travnaté; bylo by skvělé, kdyby lidé využili možnost jeden metr široký pás před domem osázet doporučenými rostlinami – bylinami a keři. Líbí se nám, že si už teď obyvatelé sami prostor zkrášlují květinami, chceme tento nápad rozvíjet, ale nevnucovat.

Od designérského studia mmcité jsme vybrali sériový mobiliář zapadající do venkovského prostředí – je z akátového dřeva v přírodní podobě či s olejovou úpravou povrchu a se světlými kovovými částmi.

Po studiu nejfrekventovanějších tras jsme uznaly za vhodné zkratky zvelebit. Přidáváme na trávníky cestičky z větších plochých kamenů – „šlapáků“ ve stejných odstínech, jako je hlavní dlažba.

Co se týče parkovacích míst, počet zůstává stejný, nijak je neupravujeme, lidé mohou nadále parkovat, jak jsou zvyklí.

Dvůr – fáze 1

Jedná se o nejrušnější sféru z hlediska aktivit, nalezneme zde hasičárnu, pivovar, vjezd do Tvrze, tělocvičnu a muzeum. Toto prostranství by mělo náležet převážně pěším a cyklistům, elektromechanická zábrana při vjezdu zaručí přístup vozidlem jen pro rezidenty, zklidní cestu a samotný dvorec.

Okolí muzea přizpůsobujeme k relaxaci, přetváříme ho na parčík s posezením a záhony. Nasvícení budovy obstará výjimečnou atmosféru, proto umisťujeme po obvodě muzea bodová světla v dlažbě a dále stojánková svítidla u vstupu a také do zahrady.

Oproti odpočinkové zóně by měl dvůr sloužit k zábavě – bude opatřen četným posezením, pódiem a hracími prvky pro děti v podobě dřevěného hradu. V přední části nádvoří je situována dvojice obloukových laviček, jedné z nich dělá společnost veřejné ohniště. Pasáž vedoucí od Tvrze obklopujeme divokými květinami a travinami, mimoto rostliny ukrývají i vodní prvek.

Severní náměstí – fáze 2

Tato strana Žižkova náměstí má praktický charakter, cílem je většinou nákup a parkování. Odkloníme-li dopravu více tímto směrem, ulevíme tak zbytku náměstí, potažmo i dvoru.

Parkovací ploše ponecháváme dosavadní rozsah, zatímco zeleň rozšiřujeme a to i před domy. Naši pozornost upoutaly rozkvetlé předzahrádky, dodávají okolí krásný venkovský ráz. Dáváme nabídku všem, kdo mají zájem si místo zastřiženého trávníku osázet tento metr široký pruh dle vlastního uvážení.

Jižní náměstí – fáze 3

S ohledem na kostel svatého Václava by bylo příhodné nejbližší prostor zklidnit a přizpůsobit tak, aby v něm vynikl.

Povrch celé návsi tvoří odseková dlažba, jež si zachovává rustikální vzhled, používáme ji i v postranních uličkách a k připojení obecního úřadu.

Opět násobíme množství rostlinstva, dle historické předlohy navracíme ovocné stromy s vysoko nasazenou korunou. Zelení obohatíme i uličku spojující rybník s náměstím.
Stíny stromořadí lemujícího vozovku obsazujeme lavičkami a dotváříme vizáž náměstí. Rovněž odtud povede ke dvoru pěšinka ze šlapáků.

Na závěr kostel nasvítíme, to platí i pro sochy světců za ním, strom opodál obemkne kruhová lavička.

Park – fáze 4

Neplní vyloženě relaxační funkci, jelikož se nachází u rušné křižovatky, místní obyvatelé se zde krátce zastavují, čekají nebo si tudy zkracují cestu. Starý chodník protínající park nahrazujeme odsekovou dlažbou, stejně tak jednosměrnou cestu k domům, kam přijdou další nové předzahrádky.

Jednu stranu zkratky zaujmou lavičky, druhou stojánková svítidla, jimiž navodíme příjemnější pocit bezpečí za tmy. V neposlední řadě doplňujeme památník o chodníček se zabudovaným bodovým osvětlením.

Místo: Malešov, Česká republika

Fáze: Studie, Stavební povolení

Rok: 2020-2021

Tým: Pavla Maxová, Jan Novotný

Comments are disabled.